สพฐ. เดินหน้าโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ ปี 52 นำนักเรียนภาคใต้มาเรียนต่อโรงเรียนดังใน กทม.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินหน้า โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2552 ให้ทุนนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนต่อโรงเรียนดัง เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวในโอกาสต้อนรับนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2552 เป็นปีที่ 5 โดยให้ทุนนักเรียนระดับัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคอื่นทั่วประเทศ เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น โดยการให้ทุนแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ การรับนักเรียนโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ปี 2551 จำนวน 108 คน เข้าเรียนต่อปีการศึกษา 2552 และเปิดรับนักเรียนใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 6 รวม 100 คน โดยปีนี้มีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมโครงการถึง 56 โรงเรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวอีกว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายทุนละ 70,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ จากการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่านักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี มีความตั้งใจเรียนสูง มีความมั่นใจและประทับใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ และนักเรียนส่วนใหญ่ยังได้สิทธิเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง