เว็บประกาศผลสอบ GAT และ PAT ของ สทศ.ล่ม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ประกาศผลสอบ GAT และ PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติล่ม วันนี้ (15 พ.ค. 52) เวลา 17.00 น. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลการสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และผลการสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสมัครรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักึกษา (แอดมิสชั่น) ประจำปีการศึกษา 2553 โดย สทศ. ประกาศผลทางเว็บไซต์ของ สทศ. http://www.niets.or.th แห่งเดียว ปรากฏว่า ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากผู้สมัครสอบ GAT และ PAT จำนวนมากเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบผลคะแนนในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้ระบบล่ม ซึ่งการสอบดังกล่าวมีผู้สมัครสอบกว่า 2 แสนคน อย่างไรก็ตาม สทศ. ได้แจ้งให้ผู้ที่ตรวจสอผลคะแนนของตนเองแล้ว และต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT และ PAT สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 29 พฤษภาคมนี้ แล้ว สทศ. จะนัดวันและเวลาสำหรับการให้บริการดูกระดาษคำตอบตามลำดับการยื่นคำร้อง