แดงแล้ว! "เขื่อนยโสธร" ถึง "ขั้นวิกฤต" ขึ้นธงแดงแจ้งเตือนประชาชน

แดงแล้ว! "เขื่อนยโสธร" ถึง "ขั้นวิกฤต" ขึ้นธงแดงแจ้งเตือนประชาชน
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดยโสธรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากน้ำจากลำน้ำยัง ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีที่มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร และน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ไหลลงมาสมทบกับปริมาณน้ำในพื้นที่

ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้น เขื่อนยโสธรในพื้นที่ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ต้องแขวนประตูระบายน้ำสูงสุดทั้ง 8 บาน ระดับน้ำหน้าเขื่อน 125.36 เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลาง ระดับน้ำหลังเขื่อน 125.36 เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลาง ความจุของเขื่อน 18.69 ล้านลูกบาศก์เมตร การระบายน้ำของเขื่อน 765.28 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ล่าสุดทางเขื่อนยโสธรได้ปักธงแดงแจ้งเตือนหน้าเขื่อนปริมาณน้ำอยู่ในขั้นวิกฤตแล้ว พร้อมกับประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวตลิ่งให้เฝ้าระวัง ขณะที่ทางเขื่อนยโสธรได้จัดเจ้าหน้าที่คอยติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ตามลุ่มน้ำต่างๆ เช่น แม่น้ำชี ลำน้ำยัง ลำน้ำเซบาย และลำห้วยโพงมีพื้นที่ 5 อำเภอ 27 ตำบล 119 หมู่บ้าน 3,983 ครัวเรือน พื้นที่ประสบอุทกภัย 37,889 ไร่