มรภ.พระนคร ตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม 24 ชม.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ รองศาสตราจารย์ เปรื่อง กิจรัตน์กร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กล่าวว่า เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ที่ใช้สื่อความหมายทั่วโลก จึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้นักเรียนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ตลอดจนบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ แต่เนื่องจากการขาดบุคลากรครูผู้สอน โดยเฉพาะนักเรียนและผู้ที่อยู่ห่างไกลในชนบท ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการศึกษาทางไกลถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม แพร่ภาพผ่านช่องสัญญาณ ANALOG DIGITAL ช่อง 3 ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป