กสท.ลดราคาบริการโทรต่างประเทศ หวังช่วยลดค่าใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ปรับลดราคาบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009 หวังช่วยลดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง นายสุชิน พึ่งวรอาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปัจจุบัน CAT ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ต้องการมีส่วนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศซึ่งจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงมากหากเทียบกับบริการโทรศัพท์ในประเทศ ด้วยการปรับลดราคาบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009 สูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเพิ่มปลายทางที่สามารถใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009 จาก 153 ปลายทาง เป็น 231 ปลายทางทั่วโลก เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนมากขึ้น