อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดประชุมว่าด้วยการอนุรักษ์มหาสมุทรโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยการอนุรักษ์มหาสมุทร เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการอนุรักษ์ท้องทะเล การประชุมมหาสมุทรโลกครั้งนี้เปิดฉากขึ้นแล้วที่เมืองมานาโด ในจังหวัด สุลาเวสี ของอินโดนีเซีย โดยมีประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยุดโดโยโน ของอิโดนีเซียเป็นประธานเปิดการประชุมและมีผู้แทนจาก 80 ประเทศเข้าร่วม ส่วนจุดประสงค์ของการประชุมก็เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการอนุรักษ์ท้องทะเล ซึ่งที่ประชุมเรียกร้องให้มีการนำปัญหาเรื่องท้องทะเลเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสภาพอากาศโลก ซึ่งจะจัดขึ้นที่เดนมาร์ก ในเดือนธันวาคมนี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นพ้องให้มีการจัดตั้งกองทุนและจัดหาเทคโนโลยี เพื่อช่วยเหลือประเทศยากจนในการแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อนด้วย.