สสจ.นราธิวาส เตรียมจัดงาน เทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จ.นราธิวาส

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เตรียมจัดงาน เทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนราธิวาส และชมรม ผู้ประกอบการค้าอาหาร จังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดงานเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ส่งเสริมให้ประชาชนเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2552 ณ บริเวณถนนภูผาภักดี หน้าพลับเพลาที่ประทับ ริมเขื่อนท่าพระยาสาย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เวลา 17.00-21.00 น. ของทุกวัน ภายในงานจัดให้มีการแข่งขันกินสะเต๊ะ การประกวดสุดยอดโรตี สุดยอดชาชัก การประกวดร้องเพลง การประกวดบูทอาหารและจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด