สธ.เตือน ประชาชนระวังโรคที่มียุงลายเป็นพาหะในฤดูฝน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตือน ประชาชนระวังโรคที่มียุงลายเป็นพาหะในฤดูฝน (14 พ.ค. 52) นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเปิดมหกรรมสุขภาพ เดิน-วิ่ง การกุศลที่ จ.ตราด ว่า เนื่องจากในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน มักก่อให้เกิดโรคติดต่อตามฤดูที่มีพาหะมาจากยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา ที่ปัจจุบันพบการระบาดมากในภาคใต้ในกลุ่มเด็กเล็กและคนชรา แต่อาการไม่รุนแรงเท่ากับโรคไข้เลือดออก โดยมีอาการไข้เฉียบพลัน ปวดศีรษะมาก คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อ ข้อบวมแดงอักเสบและเจ็บ อาจพบอาการปวดกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเฝ้าระวังทั้งสองโรคดังกล่าวในช่วงนี้ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศแจ้งให้สถานีอนามัยทุกแห่ง รณรงค์ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงแบบพ่นหมอกควันหรือพ่นฝอยละออง เพื่อช่วยลดความชุกชุมของยุง พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหรือใส่ทรายอะเบทในภาชนะบรรจุน้ำ ป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่ และป้องกันตนเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกยุงกัด