สสอ.เบตง เฝ้าระวังบุคคลเข้า-ออกบริเวณด่านชายแดนเบตง ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขอำเภอเบตง เฝ้าระวังบุคคลเข้า-ออกบริเวณด่านชายแดนเบตง พร้อมแจกเอกสาร หน้ากาก และอบรมให้ความรู้ อสม.ใน 4 ตำบล เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 วันนี้ (14 พ.ค.52) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่บริเวณด่านชายแดนเบตง โดยการออกให้ความรู้พร้อมแจกเอกสาร หน้ากากป้องกันเชื้อโรคให้กับบุคคล นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า-ออก และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ บริเวณด่านดังกล่าวด้วย นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า ในการออกตรวจครั้งนี้ เป็นการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบุคคล-นักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้าออกบริเวณด่านชายแดนเบตง พร้อมแจกเอกสาร หน้ากาก และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคดังกล่าว เพราะในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ คนไทยและชาวมาเลเซียเดินทางเข้า-ออกเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดและติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่ได้ แม้ว่าที่ผ่านมายังไม่ได้รับรายงานการเกิดโรคในพื้นที่และในประเทศเพื่อนบ้าน แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเบตง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประเทศมาเลเซีย ได้ประสานข้อมูลเฝ้าระวังโรคนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของทั้ง 2 ประเทศ จะดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงที สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า อย่างไรก็ตามในขณะนี้ ถึงยังไม่มีรายงานการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่ แต่ทางสาธารณสุขอำเภอเบตง ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ลงพื้นที่ทำการอบรมให้ความรู้กับ อสม.ใน 4 ตำบลของอำเภอเบตง เพื่อให้ อสม.ได้ทราบถึงสาเหตุ การแพร่กระจายของเชื้อ การติดต่อ อาการและวิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปแนะนำชาวบ้านให้เข้าใจถึงวิธีการป้องกันโรคดังกล่าวได้อย่างถูกวิธี