จ.นราธิวาส จัดโครงการ อบรมผู้นำการออกกำลังกาย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการอบรมผู้นำการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำ และส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ห้องประชุม สถานสงเคราะห์เด็กนราธิวาส นายธนน เวชกรกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้นำการออกกำลังกาย (แอโรบิกแด็นซ์) ณ ศูนย์สงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น โดยมีตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชมรมแอโรบิกแดนซ์ อำเภอเมือง อำเภอระแงะ อำเภอตากใบ กว่า 100 คน เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้การจัดโครงการขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเป็นผู้นำการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-14 พ.ค.52 ทั้งนี้ได้มีวิทยากรจากส่วนกลางมาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ด้วย