นิตยสาร Health Today จัดเสวนา เรียนรู้สู้กับปวด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นิตยสาร Health Today จัดเสวนา เรียนรู้สู้กับปวด เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รู้วิธีการรักษาและป้องกันอาการปวดในลักษณะต่างๆ รศ.นพ.ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช นายกสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย แพทย์ประจำหน่วยระงับปวดและผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ นพ.ภูชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับนิตยสาร Health Today จัดเสวนา เรียนรู้สู้กับปวดLet''stop the Pain ถ่ายทอดความรู้อย่างในเรื่องของความปวด ทั้งแนวทางป้องกัน รักษาและรับมือกับความปวด โดยเฉพาะคนในสังคมเมืองหรือชาวออฟฟิซทั้งหลายที่มักจะมีอาการปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดคอ และปวดศีรษะ ทั้งนี้ยังไม่นับคนที่ต้องประสบภาวะปวดเรื้อรังจากโรคร้ายอีกด้วย โดย นพ.ภูชงค์ กล่าวว่า การเจ็บป่วยอาจเกิดได้หลายทาง ได้แก่ ทางกาย ทางใจ สังคมหรือแม้แต่ทางจิตวิญญาณ ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้ถามข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการปวดในรูปแบบต่างๆและวิธีการรักษาที่ถูกต้องอีกด้วย ผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนยังได้รับหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค เรียนรู้ สู้กับปวด เป็นที่ระลึก และมีโอกาสตรวจสุขภาพวัดสมดุลของร่างกายและสแกนหาจุดเพื่อหยุดปวดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยจาก S Medical Spa ด้วย