สถานธนานุบาล กทม.สำรองเงิน 800 ล้านบาท เตรียมพร้อมรับช่วงเปิดเทอม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ทั้ง 20 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร สำรองเงินไว้ 800 ล้านบาท เตรียมพร้อมรับช่วงเปิดเทอม สำหรับประชาชน และผู้ปกครองที่จำเป็นต้องใช้เงินในระยะสั้น ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร หรือโรงรับจำนำ กทม. ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการรับจำนำช่วงเปิดเทอม เพื่ออำนวยความสะดวก และแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองและประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เงินในช่วงเปิดเทอมเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเทอม โดยสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้เตรียมเงินสำรองไว้ 800 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมโปรโมชั่นให้ความช่วยเหลือลดดอกเบี้ยสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา โดยจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน แต่ต้องมีสำเนาบัตรนักศึกษายื่นประกอบการจำนำด้วย ซึ่งจะหมดกำหนดในเดือนพฤษภาคมนี้ อีกทั้งยังมีโครงการลดดอกเบี้ยสำหรับประชาชนที่จำนำไม่เกิน 3 พันบาท ในอัตราร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน แต่หากเกินกว่า 3 พันบาทจะคิดร้อยละ 0.95 บาทต่อเดือน โดยยังไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง