จ.สมุทรปราการ เตรียมจ่ายเช็คช่วยชาติรอบ 4

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจ่ายเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท รอบ 4 ให้กับผู้ประกันตนที่ว่างงานตามมาตรา 38 ที่ได้ยื่นแบบคำร้องขอรับเช็คช่วยชาติไว้กว่า 3 หมื่นคน นางสาวสุภาภรณ์ ตั้งศิริกุล ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า เช็คช่วยชาติดังกล่าว จะเริ่มแจกจ่ายให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 38 ที่ได้ยื่นแบบคำร้องขอรับเช็คช่วยชาติไว้กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 33,173 ราย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป โดยกำหนดจุดรับเช็คช่วยชาติไว้ 3 แห่ง ได้แก่ 1. ห้องคอนเวนชั่นฮอลส์ ชั้น 6 ห้างอิมพีเรียลเวิร์ล สำโรง ตั้งแต่วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2552 หลังจากนั้นให้ไปรับเช็คที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ 2.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง 3. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี โดยผู้ประกันตนสามารถไปรับเช็คช่วยชาติ ณ สถานที่ที่ได้ยื่นแบบคำร้องขอรับเช็คช่วยชาติไว้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งให้ผู้ประกันตนมารับเช็คช่วยชาติ ตามวันและสถานที่ที่กำหนด สำหรับผู้ประกันตนที่มีรายชื่อรับเช็คช่วยชาติ ในรอบ 1-3 แต่ยังไม่ได้ไปรับเช็ค ขอให้รีบไปรับเช็คดังกล่าว ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ยื่นแบบคำร้องขอรับเช็คช่วยชาติ สามารถยื่นคำร้องได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ 0-2755-6249-57