บรรดาชาวนาในกัมพูชาแสดงความหวั่นวิตกหลังพระโคเสี่ยงทายเก็บเกี่ยวข้าวไม่ได้ผลในพิธีพืชมงคลวันนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บรรดาชานาในกัมพูชาต่างแสดงความวิตกกังวล หลังประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญวันนี้ ซึ่งพระโคเสี่ยงทายว่าปีนี้ผลผลิตข้าวจะไม่อุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้ ประเทศกัมพูชาได้ประกอบพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีดังกล่าวขึ้นในวันนี้ที่บริเวณลานด้านนอกพระราชวังในกรุงพนมเปญ โดยมีกษัตริย์นโรดม สีหโมนี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี และมีประชาชนหลายพันคนเข้าร่วมในพิธีด้วย อย่างไรก็ตามหลังจากพระโคเลือกกินเฉพาะถั่วและข้าวโพด หัวหน้าโหรหลวงได้ทำนายว่า ผลผลิตถั่วและข้าวโพดในปีนี้จะบริบูรณ์ ขณะที่ผลผลิตข้าวจะไม่บริบูรณ์นัก โดยจะมีผลผลิตอยู่ที่ร้อยละ 30