พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 เรียกร้องให้เกิดสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ตรัสเรียกร้องวันนี้ให้อิสราเอลและปาเลสไตน์ยุติความขัดแย้งและจริงใจต่อข้อตกลงเพื่อสร้างโลกแห่งความยุติธรรมและสันติภาพระหว่างกัน ทั้งนี้พระสันตะปาปาอยู่ระหว่างการเยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลเป็นวันที่ 2 โดยพระองค์ได้เสด็จเยือน "โดมออฟเดอะร็อค ซึ่งเป็นวัดโบราณของชาวยิวและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เหลืออยู่แห่งสุดท้ายในเมืองดังกล่าว และตรัสว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่มีมานานกว่า 15 ปี ควรที่จะยุติลงได้แล้ว โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องให้ความจริงใจต่อข้อตกลงระหว่างกันที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างโลกแห่งความยุติธรรมและสันติภาพสำหรับชนรุ่นหลัง.