รมว.พม.มอบเงินช่วยเหลือทหาร 8 นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินช่วยเหลือทหาร 8 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง พร้อมเร่งให้ศูนย์เยียวยาฯ จ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 100 รายภายในเดือนมิถุนายนนี้ นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางเข้าเยี่ยมอาการทหาร 8 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง เมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก พร้อมมอบเงินช่วยเหลือทหารทั้ง 8 นาย รายละ 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 800,000 บาท โดยนายอิสสระ กล่าวว่า การมอบเงินช่วยเหลือทหารทั้ง 8 นาย เป็นไปตามเกณฑ์การช่วยเหลือของศูนย์เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างวันที่ 8-14 เมษายน 2552 ซึ่งจนถึงขณะนี้ ศูนย์เยียวยาฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น 57 ราย รวมเป็นเงินประมาณ 3 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม นายอิสสระ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เยียวยาฯ เร่งติดต่อผู้เสียหายอีกกว่า 100 รายจากเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ที่ยังไม่ได้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือ เพื่อเตรียมมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายให้ได้ครบทุกคนภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยผู้เสียหายสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเอง พร้อมแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ ได้ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกวันและเวลาราชการ โดยกระทรวงฯ ได้เตรียมงบประมาณ เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินเยียวยารวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท