ผู้ว่าฯ ตรัง ระบุ ท้องที่ร่วมมือกับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด จะพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ระบุ ท้องที่และท้องถิ่นต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และมีความปลอดภัย นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาหลาย ๆ ด้าน ทั้งเรื่องของความขัดแย้งทางการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ และปัญหาสังคม ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง เพื่อนำความสงบสุขกลับมาสู่ประเทศชาติและประชาชน ทั้งนี้สำหรับระดับชุมชน ผู้ที่มีความรับผิดชอบและมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาทั้งด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุข การศึกษา และพัฒนาอาชีพ สร้างความกินดีอยู่ดีแก่ประชาชน เนื่องจากมีงบประมาณดำเนินการ ส่วนท้องที่คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ต้องทำหน้าที่ดูแลประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดูแลลูกบ้านไม่ให้กระทำผิดกฎหมาย เช่น เรื่องยาเสพติด เรื่องการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น นอกจากนี้ก็ต้องดูแลลูกบ้านไม่ให้มิจฉาชีพมารังแกหรือเอารัดเอาเปรียบได้ ทั้งนี้หากทั้ง 2 องค์กรมีความร่วมมือกันอย่างจริงจัง ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ก็จะได้ประโยชน์ คือได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับการมีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยด้วย