เลขาฯ กพฐ. เผย การจัดส่งหนังสือเรียนในโครงการเรียนฟรีไร้ปัญหา ยืนยันจะเรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผย การจัดส่งหนังสือเรียนในโครงการเรียนฟรีไร้ปัญหา พร้อมยืนยันการทุกอย่างจะเรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียน คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพว่า ได้รับรายงานจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่า ขณะนี้การจ่ายเงินสดให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในภาพรวมทั้งประเทศ ในส่วนของค่าชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 99 เชื่อว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ ส่วนเรื่องหนังสือเรียน ขณะนี้หนังสือเรียนส่งถึงโรงเรียนแล้วประมาณร้อย 60 ซึ่งเหลือเพียงโรงเรียนขนาดเล็กประมาณ 200 แห่ง ที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อ ซึ่งคาดว่าจะเรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียน อย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้ ได้ส่งคณะติดตามการดำเนินโครงการเรียนฟรี ไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่ายังมีโรงเรียนใดที่มีปัญหาในการดำเนินงานเรื่องนี้อยู่ ซึ่งจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไป คุณหญิงกษมา ยังกล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่า หนังสือเรียนจะจัดส่งให้กับโรงเรียนไม่ทันว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู (สกสค.) ได้แจ้งในที่ประชุมองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการแล้วว่า หนังสือเรียนจะดำเนินการจัดพิมพ์แล้วเสร็จ ในวันที่ 15 พฤษภาคม ซึ่งในจำนวนนี้จะมีหนังสือเรียนเหลืออีกกว่า 1 ล้านเล่ม ดังนั้นหากการดำเนินการเป็นไปตามที่แจ้งไว้ ก็เชื่อว่าจะมีหนังสือเรียนเพียงพอ และจัดส่งได้ทันก่อนเปิดภาคเรียน