มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เตือนสิงห์อมควันเสี่ยงติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มากกว่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เตือนสิงห์อมควันเสี่ยงติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึงกรณีมีข้อแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขให้ประชาชนรักษาสุขภาพตัวเอง และลดการดื่มสุราและสูบบุหรี่ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่อาจระบาดเข้ามาในประเทศไทย ว่า เป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติตาม เนื่องจากมีการศึกษาแล้วว่า ผู้ที่สูบบุหรี่จะติดเชื้อไข้หวัดง่ายกว่าคนไม่สูบุหรี่ เนื่องจากควันบุหรี่ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดลม ทำให้ขนเล็ก ๆ ของผิวหลอดลมเคลื่อนไหวได้น้อยลง ซึ่งปกติขนเล็ก ๆ เหล่านี้ทำหน้าที่โบกพัด ขจัดสิ่งแปลกปลอม ที่คนหายใจเข้าสู่ปอด เมื่อขนเหล่านี้ไม่ทำงาน ส่งผลให้ขบวนการขับของเสียออกจากปอดและหลอดลม มีประสิทธิภาพลดลง ขณะที่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ติดต่อทางลมหายใจเป็นหลัก จากการที่ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ไอ-จามใส่กัน ทำให้เชื้อไวรัสออกมาอยู่ในบรรยากาศรอบตัว เมื่อคนที่อยู่ใกล้ชิดหายใจเอาเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เข้าสู่ปอด เชื้อไวรัสก็จะมีโอกาสตกค้างอยู่ในปอดมากขึ้น นอกจากนี้ การดื่มสุราและการสูบบุหรี่ต่างทำให้ภูมิต้านทานร่างกายลดลง ทำให้เกิดการติดเชื้อง่ายและการติดเชื้อเมื่อเกิดแล้วจะรุนแรงกว่าคนปกติที่ไม่สูบบุหรี่และดื่มสุรา ทั้งนี้การระบาดของไข้หวัดหมูสเปนก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ที่ทำให้คนเสียชีวิตไปหลายสิบล้านคนนั้น ผู้ที่เป็นไข้หวัดใหญ่แล้ว มีโอกาสเสียชีวิตสูง คือ ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว โรคถุงลมปอดพอง คนที่สูบบุหรี่ โรคไต โรคเบาหวาน และเด็กเล็ก ดังนั้น นอกจากควรจะเลิกสูบบุหรี่แล้ว ผู้ที่ยังเลิกไม่ได้ ต้องไม่สูบบุหรี่ใกล้เด็กเล็ก เพื่อลดโอกาสที่เด็กเล็กจะติดเชื้อไข้หวัดด้วย