สภ.แหลมงอบ ร่วม สกว.จัดกิจกรรมทดสอบประสิทธิภาพวัสดุกันกระสุนจากทีมงานโครงการบางระจัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานีตำรวจภูธรอำเภอแหลมงอบ ร่วมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดกิจกรรมทดสอบประสิทธิภาพวัสดุกันกระสุนจากทีมงานโครงการบางระจัน วันนี้(12พ.ค.52)ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด พ.ต.อ.ธนวัช แสงภู่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอแหลมงอบ พร้อมข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอแหลมงอบ ร่วมทดสอบประสิทธิภาพวัสดุกันกระสุนซึ่งเป็นผลงานของคนไทย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีพ.อ.สมชาย ศุขมนัส นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพบกที่ปรึกษาโครงการ จสต.ณรงค์ จิตต์เนื่อง นักวิจัยโครงการบางระจัน พร้อมทีมงานร่วมให้ความรู้ และสาธิตการใช้งานวัสดุกันกระสุน โดยอุปกรณ์ที่นำมาสาธิต ประกอบด้วย เสื้อเกราะบางระจัน ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากทีมงานโครงการบางระจัน ซึ่งนำโดยพันตรีทรงพล เอี่ยมบุญฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีซิพาร์ท จำกัด ที่ได้บุกเบิกการผลิตเสื้อเกราะสัญชาติไทย เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2543 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่เสี่ยงอันตราย ได้มีเสื้อเกราะกันกระสุนราคาถูกแต่คุณภาพเท่าเทียมมาตรฐานสากลไว้ใช้อย่างทั่วถึง เสื้อเกราะบางระจัน นอกจากจะลดการสูญเสียของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังเพิ่มความมั่นใจและเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจที่เสี่ยงภัยอีกส่วนหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ควบคุมฝูงชน ประกอบด้วย กระสุนยางและเครื่องยิงกระสุนยางชนิดต่างๆ ระเบิดสเปรย์พริกไทย กระบอง โล่ ปืนตาข่าย และอุปกรณ์ตั้งด่านตรวจ ประกอบด้วย ชุดดักรถจักรยานยนต์กวนเมือง และอื่นๆ จ.ส.ต.ณรงค์ จิตต์เนื่อง นักวิจัยโครงการบางระจัน กล่าวว่า โครงการบางระจัน คือ โครงการผลิตอุปกรณ์พิเศษ เครื่องช่วยฝึกทางทหารและตำรวจ อุปกรณ์การป้องกันภัยสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลทั่วไป ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบางระจันมิใช่อาวุธ แต่เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ลดการสูญเสีย และอุปกรณ์ช่วยฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งนอกจากผลิตและพัฒนาอุปกรณ์ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงกลาโหม กรมสรรพาวุธทหารบก ทำการวิจัยและร่วมพัฒนายุทโธปกรณ์