จัดหางาน จ.ตราด แจ้งนายจ้างนำลูกจ้างต่างด้าวต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จัดหางานจังหวัดตราด แจ้งนายจ้างนำลูกจ้างต่างด้าวต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ระหว่างวันที่ 1 30 มิถุนายนนี้ นางสาววิภา ยุชัย จัดหางานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการได้พาลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ไปต่ออายุทำงานเมื่อปี 2551 บัดนี้ใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด จึงขอให้นายจจ้าของสถานประกอบการที่ประสงค์จะจ้างต่อไป พาลูกจ้างต่างด้าวของตนไปต่อใบอนุญาตทำงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 30 มิถุนายน 2552 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1 โดยก่อนต่ออายุใบอนุญาตทำงานขอให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวไปตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 30 มิถุนายน 2552 ณ โรงพยาบาลตราด หรือ โรงพยาบาลประจำอำเภอ ก่อนที่จะดำเนินการพาแรงงานต่างด้าวมาต่อยุใบอนุญาตทำ้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 1,900 บาท ติดต่อที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ซึ่งเปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 16.30 น. ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3953 0840, 0 3952 0218