รวมบัญชีธนาคาร เพื่อบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ สปป.ลาว

รวมบัญชีธนาคาร เพื่อบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ สปป.ลาว

จากกรณีที่เกิดเหตุอุทกภัยขึ้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากเขื่อนเซเปียน เซน้ำน้อย เกิดแตก จนทำให้มวลน้ำปริมาณไม่ต่ำกว่า 5 พันล้านลูกบาศก์เมตรไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้านในเมืองสะหนามไซ

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางการลาวกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งนานาประเทศต่างกำลังประสานงานผ่านกระทรวงการต่างประเทศของ สปป.ลาว เพื่อเข้าไปร่วมปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย

เช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ่งนอกจากกองทัพจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปในเบื้องต้นแล้ว หลายหน่วยงานมีการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อให้ผู้ต้องการส่งความช่วยเหลือได้บริจาคเงินเข้าไปสมทบ ซึ่งมีรายละเอียดของเลขที่บัญชีต่างๆ ดังนี้

  1. ชื่อบัญชี "หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว" ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 067-0-12886-4 * ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีนี้ ทุกประเภท ทุกช่องทาง *
  2. ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-3-04637-0
  3. ชื่อบัญชี "ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว" ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่สีลม เลขที่ 101-3-47900-9
  4. ชื่อบัญชี "Royal Embassy Donation" ธนาคารกรุงไทย สาขานครหลวงเวียงจันทน์ เลขที่ 945-1-03-115-4