สธ.ประสาน ศธ. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษารับมือไข้หวัดใหญ่ 2009 ช่วงเปิดเทอม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข ประสานกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในช่วงเปิดภาคเรียน นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคดังกล่าวในวันแรกของการเปิดภาคเรียน โดยให้อาจารย์ประจำชั้นสังเกตอาการของนักเรียนในห้องเรียน รวมถึงการตรวจสอบนักเรียนที่มีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 หากพบอาการให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที รวมทั้งการแจกหน้ากากอนามัยจำนวน 100,000 ชิ้น สำหรับผลการเฝ้าระวังจากผู้โดยสารที่เดินทางจากทุกประเทศที่มีการพบผู้ป่วยของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุขในขณะนี้ มีผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังและอยู่ในระหว่างการดำเนินการทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 10 ราย และผู้ต้องสงสัยอีก 1 รายที่ได้ส่งเชื้อไปตรวจที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความแน่ชัดอีกครั้ง