ศูนย์อุตุฯ ภาคเหนือ เตือนช่วงเปลี่ยนฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนกลางเดือนนี้ ระวังพายุฝนฟ้าคะนอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ พยากรณ์อากาศเดือนพฤษภาคม เปลี่ยนฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือน ให้ระวังพายุฝนฟ้าคะนอง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม สภาพอากาศแปรปรวน เนื่องจากเปลี่ยนจากฤดูร้อน เข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือน ครึ่งแรกของเดือน อากาศจะยังคงร้อนอบอ้าว และจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อพายุไซโคลนในอ่าวเบงกอล ก่อตัวขึ้น และเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศไทยระยะกลางเดือน ลมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นพัดพาความความชื้น เมฆ และฝน เข้าสู่ประเทศไทย โดยทั่วไปเดือนนี้ อุณหภูมิและปริมาณฝนใกล้เคียงค่าเฉลี่ย ข้อควรระวังจากสภาพอากาศแปรปรวน และพายุไซโคลนในอ่าวเบงกอล ซึ่งจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศไทยด้านตะวันตก คือขอให้ประชาชน และเกษตรกร ในภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติดังกล่าว เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ วางแผนป้องกัน และระวังภัยธรรมชาติ ซึ่งจะทำความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง และพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด