ชาวอำเภอทุ่งสง พร้อมใจปลูกต้นไม้กว่าพันต้นในวันพืชมงคล ลดภาวะโลกร้อน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมใจปลูกต้นไม้กว่าพันต้นในวันพืชมงคลเพื่อลดภาวะโลกร้อน นายอโณทัย ธรรมกุล นายอำเภอทุ่งสง นำประชาชนชาวอำเภอทุ่งสง เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการหลายหน่วยงาน และภาคเอกชน ประมาณ 300 คน ปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกต้นไม้เพื่อชีวิต ลดวิกฤตโลกร้อน โดยนำต้นไม้หลายชนิด ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 13 จังหวัดพัทลุง จำนวน 1,100 ต้น ปลูกในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งไสหงส์ ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร กล่าวว่า โครงการปลูกต้นไม้เพื่อชีวิต ลดวิกฤตโลกร้อน อบต.เขาโร ได้จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการคุ้มครองป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนองนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ของ อบต.เขาโร โดยมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 เป็นเป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณป่าไม้ และเพื่อเป็นกิจกรรมสาธารณะเนื่องในวันพืชมงคล ที่มีการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีสำคัญของชาติที่มีมาแต่โบราณ และสร้างจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงภาวะโลกร้อน ด้าน นายอโณทัย ธรรมกุล นายอำเภอทุ่งสง กล่าวว่า ภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เนื่องจากในปัจจุบันปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคน โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และขอให้ดำเนินการปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี