สธ.เตรียมเสนอ ครม.ของบ 80 ล้านบาท ซื้อวัตถุดิบผลิตยาจีพีโอ เอ ฟลู

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีของบประมาณจำนวน 80 ล้านบาท ซื้อวัตถุดิบผลิตยาจีพีโอ เอ ฟลู ขณะที่ การเตรียมความพร้อมรับมือการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักนานาชาติ ได้จัดช่องทางพิเศษตรวจเข้มไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทั้งนักกีฬาและผู้ติดตามเกือบ 1,000 คน ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า ในวันที่ 13 พฤษภาคมนี้ จะเสนอขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีจำนวน 80 ล้านบาท เพื่อซื้อวัตถุดิบให้องค์การเภสัชกรรมผลิตยา จีพีโอ เอ ฟลู (GPO A Flu) สำหับเป็นสต๊อกจำนวน 2 ล้านเม็ด เม็ดละ 40 บาท ซึ่งเป็นราคาเดิม หากมีการระบาดเกิดขึ้นในประเทศไทย องค์การเภสัชกรรมจะสามารถผลิตยาดังกล่าวได้วันละ 250,000 เม็ด จะเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ ส่วนการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 24 พฤษภาคม 2552 ซึ่งจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามเดินทางเข้าประเทศเกือบ 1,000 คน กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังนักกีฬาที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อย่างเข้มข้น และรัดกุม โดยมีระบบคัดกรองนักกีฬาและผู้ติดตามทุกคนที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ตามมาตรฐานสากล มีช่องทางพิเศษเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวก ในส่วนของที่พักนักกีฬาจะจัดเป็นสัดส่วนไม่พักร่วมกับผู้อื่นเพื่อสะดวกต่อการดูแล เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีหน่วยการแพทย์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการเจ็บป่วย มีการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกเช้า และจะทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10 จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการประสานงานผ่านหัวหน้าคณะนักกีฬาแต่ละประเทศ