ททท.ตราด คาด วันหยุดต่อเนื่องวิสาขบูชา-พืชมงคล เงินสะพัด 200 ล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ททท. สำนักงานตราด คาด วันหยุดต่อเนื่องวันวิสาขบูชา-วันพืชมงคล จะมีนักท่องเที่ยวเยือนเกาะช้างกว่า 20,000 คน เงินสะพัดประมาณ 200 ล้านบาท นายอาคม ชานาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด เปิดเผยว่า จากการประสานงานกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ของ ททท.สำนักงานตราด ประเมินว่าในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันวิสาขบูชา-วันพืชมงคล (8-11 พ.ค.52) จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดตราดโดยเฉพาะเกาะช้าง และหมู่เกาะใกล้เคียงประมาณ 20,000 คน โดยเฉพาะเกาะช้างยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากที่สุด เห็นได้ชัดจากปริมาณการจราจรบนเกาะช้างโดยเฉพาะบริเวณท่าเรือเฟอร์รี่ทั้งสองแห่งมีการจราจรที่คับคั่งเพื่อรอลงเรือ โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้ามาจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยกว่าร้อยละ 70 จากการประเมินการค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ทั้งค่าที่พักที่มีอัตราการจองประมาณร้อยละ 70 ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะคาดว่าจะสร้างรายได้รวมประมาณ 200 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้ว ในช่วงนี้ยังมีนักท่องเที่ยวกลุ่มรัสเซีย และชาวเอเชียเดินทางเข้ามา โดยที่กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมนอกจากการเล่นน้ำทะเล ดูปะการังแล้ว ยังมีการนั่งช้างชมธรรมชาติและการเดินป่า อีกด้วย