5 จชต.พร้อมรับการแข่งขันกีฬานันทนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-มาเลฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมรับการแข่งขันกีฬานันทนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ซึ่งปีนี้รัฐปาหัง ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับการแข่งขันกีฬานันทนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย หรือ GOOD WILL GAME ประจำปี 2552 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 19 21 พ.ค.2552 ณ รัฐปาหัง ประเทศมาเลเซีย ว่า ขณะนี้ได้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วทั้งด้านสมรรถนะของนักกีฬาจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนำโดยข้าราชการระดับสูง ภาคเอกชนและประชาชนที่เตรียมแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน กับนักกีฬาจากรัฐกลันตัน ตรังกานู และปาหัง รวมถึงการแสดงรำ 4 ภาค ที่จะทำให้ชาวมาเลเซียรู้จักวัฒนธรรมไทยมากขึ้น ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียส่งผลต่อการแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่นได้มาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ยังได้กล่าวถึงการขยายผลการแข่งขันกีฬานันทนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย หรือ GOOD WILL GAME ด้วยว่า ในปีต่อไปอาจจะมีการเพิ่มจำนวนจังหวัดเป็น 14 จังหวัดภาคใต้ เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซียที่จะมีการเพิ่มรัฐ และชนิดกีฬา ตามความมุ่งหมายเดียวกันของทั้งสองประเทศที่ต้องการให้กีฬาเป็นสิ่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐกับจังหวัด และขยายไปสู่ความสัมพันธ์ในระดับประเทศต่อไป