ชาวนาบุรีรัมย์ ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคลไถหว่านกล้าหวังให้ข้าวอุดมสมบูรณ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวนาที่จังหวัดบุรีรัมย์ ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคลในการไถหว่านกล้า เชื่อ เป็นสิริมงคลในการทำนาปีนี้ หวังให้ต้นข้าวเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ พร้อมจะทำการเกษตรตามรอยพ่อหลวง วันนี้ (11 พ.ค.52) ชาวนาในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ถือฤกษ์ดีในวันพืชมงคลซึ่งมีการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยได้เริ่มลงมือไถหว่านกล้าเพื่อไว้ปักดำต้นข้าว เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลในการทำนา ทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์ ได้ผลผลิตดี ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดีระดับประเทศ มีพื้นที่ปลูกกว่า 3.5 ล้านไร่ มีผลผลิตแต่ละปีไม่น้อยกว่า 1 ล้านตัน นำรายได้เข้าจังหวัดและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ประชากรส่วนมากร้อยละ 80 มีอาชีพทำการเกษตร นางเอือก เสาทอง อายุ 46 ปี ชาวนา บ้านหนองเพชร ตำบลบัวทอง กล่าวว่า ทุกปีจะถือเอาฤกษ์ดีในวันพืชมงคล ในการไถหว่านกล้าเพื่อนำไปปักดำในฤดูกาลผลิตนี้ เพราะเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลต่อการทำนา ทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์ พร้อมยืนยันจะทำนาตามรอย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่เกษตรกรมาโดยตลอด