ยังไม่พบความเสี่ยงเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา เผย ยังไม่พบความเสี่ยงของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง แต่เฝ้าระวังเข้มทุกด่านทั้งทางรถไฟ ทางอากาศ และทางเรือ นพ.นพดล ไพรบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา กล่าวถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างว่า ขณะนี้ยังไม่น่าเป็นห่วง เช่นเดียวกับทุกภูมิภาคที่ยังไม่ได้รับรายงานการแพร่เชื้อดังกล่าว แต่เพื่อความไม่ประมาทได้มีการดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่ภาคใต้ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ไปประจำตามจุดผ่านแดน ครอบคลุมทั้งทางรถไฟ ทางอากาศ และทางเรือ ตามแนวชายแดนและสนามบินทุกจุดอย่างเข้มงวด แต่ยังไม่พบว่ามีบุคคลใดที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการเกิดโรคเข้ามาในพื้นที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ยังกล่าวถึงโรคชิคุนกุนยาที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างด้วยว่า แม้จะมีการควบคุมจนสามารถลดพื้นที่และจำนวนผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจนมีอัตราลดลงไปมากแล้ว แต่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษต่อไปในพื้นที่ จ.สงขลา และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งยังคงพบว่าในทุกกลุ่มวัยยังมีการเกิดโรคชิคุนยาในหลายอำเภอ