จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ว กรีนซีซั่น "มหัศจรรย์สีเขียว เท่ยวแม่ฮ่องสอน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กรีนซีซั่น "มหัศจรรย์สีเขียว เที่ยวแม่ฮ่องสอน หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดทั้งปี นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กรีนซีซั่น ภายใต้ชื่อว่า "มหัศจรรย์สีเขียว เที่ยวแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการกระตุการขายสินค้าและบริการแก่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์โดยรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยจะมีการจัดแถลงข่าวเปิดโครงการ "มหัศจรรย์สีเขียว เที่ยวแม่ฮ่องสอน วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม่ และจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย Consumer Fair ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต จ.เชียใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 21 .00 น. มีการแสดงทางวัฒนธรรมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน และลุ้นรับของรางวัลมากมาย โครงการดังกล่าว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมใจกันมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษ ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในช่วงกรีนซีซั่น ที่กำลังจะมาถึง ตั้งแต่เดือน มิถุนายน กันยายน 2552 อีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง