ชาวลูโบ๊ะซามา อ.สุไหงโก-ลก ร่วมจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปี 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้านลูโบ๊ะซามา อ.สุไหงโก-ลก ร่วมจัดแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี 2552 คึกคัก หวังสร้างความรักความสามัคคีแก่เยาวชนในหมู่บ้าน ที่สนามกีฬา บ้านลูโบ๊ะซามา ม. 8 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก ได้จัดกิจกรรมการแข่งจันกีฬาสีภายในครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมเด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ก่อให้เกิดความแข้มแข็งและยั่งยืนของหมู่บ้าน พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 36 กับเยาวชนและประชาชนในหมู่บ้านด้วย นายพรรธวัสดิ์ นิลพัฒน์ ปลัด อำเภอสุไหงโก-ลก หัวหน้าประจำตำบลปาเสมัส ประธานเปิดการแข่งขัน กล่าวว่า เป็นความเข้มแข็งของหมู่บ้านที่สามารถจัดกิจกิจกรรมได้ต่อเนื่องมาถึง 8 ปี ทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ทั้งนี้ฝากถึงเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่ยังมีอนาคตได้อีกไกล ให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา เชื่อฟังพ่อแม่ เล่นกีฬาสม่ำเสมอ เพื่อเกิดความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับกิจกรรมมีมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เริ่มต้นด้วยขบวนพาเหรด การอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอ่าน การมอบรางวัลครอบครัวสันติสุขและเยาวชนดีเด่นแห่งปี การแข่งขันกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล 9 คน เป่าแป้ง ยูโยปีแนหรือการคร่อมลูกหมากใส่ในจาน ปิดตาตีหม้อ เปตอง ตระกร้อวง วิ่งสามขา และวิ่งกระสอบ ส่วนภาคกลางคืนมีการแข่งขันอานาซีด อ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน อ่านอาซาน และการแข่งขันโฆษณาสิ่งที่เป็นไปได้ โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ทีมเด็กเยาวชนและ 1 ทีมหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 36