สมเด็จพระสันตะปาปาจะจัดพิธีมิสซากลางแจ้งในวันสุดท้ายของการเยือนจอร์แดน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 แห่งสำนักวาติกันทรงประกอบพิธีมิสซากลางแจ้งที่สนามกีฬาของกรุงอัมมันเมืองหลวงของจอร์แดนเมื่อวานนี้ และจะเสด็จไปเยี่ยม เมืองเบธานี ที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ซึ่งเป็นชาวคริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูได้รับการประกอบพิธีมิสซาที่นี่ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเสด็จมาถึงจอร์แดนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและจะเสด็จไปยังอิสราเอลในวันนี้เพื่อแสวงบุญในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตามรอยพระบาทของพระเยซูคริสต์เจ้า.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ต่างประเทศ