อินโดนีเซียประกาศผลการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการการเลือกตั้งทั่วไปของอินโดนีเซียประกาศเมื่อวานนี้ว่า พรรคประชาธิปไตยของประธานาธิบดี ซูซิโล บัมบัง ยุดโดโยโน ชนะการเลือกตั้งทั่วไป ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา โดยได้รับคะแนนเสียงร้อยละ 20.85 ขณะที่พรรคโกลคาร์ คู่แข่งสำคัญได้ร้อยละ 14.45 ส่วนพรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซียเพื่อ การต่อสู้ ได้คะแนนร้อยละ 14.03 การเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรดี 104,099,785 ใบ และบัตรเสีย 17,488,581 ใบ นอกจาก 3 พรรคใหญ่นี้แล้ว พรรคอื่น ๆ เพียงไม่กี่พรรคจากทั้งหมด 34 พรรคได้คะแนนคนละเล็กคนละน้อยจากที่นั่งในสภาทั้งหมด 560 ที่นั่ง โดยผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนี้สอดคล้องกับเอ็กซิสต์โพลล์ ที่ระบุว่าพรรคของประธานาธิบดียุดโดโยโน จะมีชัยชนะ.