สาทิตย์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเขตอุทยานทับซื้อนพื้นที่ทำกินชาวบ้าน เตรียมออกโฉนดชุมชนแก้ปัญหาทั้งระบบ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเขตทับซ้อนของอุทยานแห่งชาติกับพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน เพื่อพิจารณาเป็นพื้นที่นำร่องการออกโฉนดชุมชน แก้ปัญหาทั้งระบบ วันนี้ (9 พ.ค.52) นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางรังสี พันธุมจินดา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ที่ ขป 3 บ้านน้ำราบ และนายอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและดูสภาพพื้นที่ทับซ้อน ระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติกับพื้นที่ทำกินของชาวบ้านบ้านทับเขือ และบ้านปลักหมู หมู่ที่ 1 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด และเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเสนอให้ภาครัฐออกโฉนดชุมชน คุ้มครองสิทธิทำกินในชุมชนแต่ละแห่ง เพื่อให้ชาวบ้านสามารถทำกินได้โดยไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่จะให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรชุมชนของตัวเอง ซึ่งมีกฎระเบียบและข้อปฏิบัติให้สมาชิกปฏิบัติตาม เช่น การไม่ให้มีการขายที่ การห้ามทำลายแหล่งน้ำ ห้ามบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมการห้ามในสารเคมี เป็นต้น นายสาทิตย์ กล่าวว่า แนวคิดดังกล่าว เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว ที่จะแก้ปัญหาที่ดินทำกินและการกระจายการถือครองที่ดินของประชาชนทั้งระบบทั่วประเทศ ซึ่งในการเลือกมาดำเนินการที่บ้านทับเขือ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เป็นจุดนำร่อง เพราะชาวบ้านมีความพร้อมและมีองค์กรชุมชนดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งหากสามารถทำที่บ้านทับเขือ และบ้านปลักหมูได้สำเร็จ ก็จะขยายการดำเนินงานออกไปยังพื้นที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันจนครอบคลุมทั่วประเทศ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ให้ขัดกับข้อกฎหมายด้วย สำหรับชุมชนบ้านทับเขือ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ที่ ขป 3 บ้านน้ำราบ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง มีชาวบ้านจากตำบลช่อง ตำบลละมอ และตำบลใกล้เคียงเข้าไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และทำการเกษตร ปลูกยางพารา และสวนผลไม้ประมาณ 174 ราย กินบริเวณพื้นที่ 1,376 ไร่ ส่วนบ้านปลักหมู ซึ่งอยู่บริเวณใกล้กันแต่ติดเขต อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ถูกชาวบ้านเข้าไปครอบครองที่ดินประมาณ 1,600 ไร่