จังหวัดตราด เร่งผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เที่ยวสวน ชมผลไม้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด เร่งผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เที่ยวสวน ชมผลไม้ นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า เนื่องจากจังหวัดตราดเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะไม้ผลเมืองร้อนของจังหวัดตราด โดยเฉพาะอำเภอเขาสมิง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกไม้ผล และมีสวนผลไม้ที่มีคุณภาพดีเป็นจำนวนมาก ซึ่งสวนผลไม้เหล่านี้จะเป็นทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพ แต่ในช่วงที่ผ่านมายังขาดการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนา เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของนักท่องเที่ยว นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่ และเพื่อให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดตราดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และเกิดการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน โดยได้หารือการดำเนินการ ช่องทางประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และเดินทางท่องเที่ยวชมสวน ชิมรสผลไม้ของเมืองตราด รวมถึงการกำหนดกิจกรรมการแถลงข่าวและจัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวของสื่อมวลชนและบริษัทนำเที่ยวที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 พฤษภาคมนี้