ก.เกษตรฯ มั่นใจมาตรการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ 2009 เข้มรอบด้าน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางมาตรการเข้ม เตรียมป้องกันการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แนะเกษตรกรอย่าเลี้ยงสุกรร่วมกับสัตว์ปีก และหมั่นสังเกตอาการของหมู นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงมาตรการควบคุม เพื่อรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1) ว่ากระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ตั้งวอร์รูมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อย่างใกล้ชิด เข้มงวดการนำเข้าพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์สุกร และเนื้อสุกร เครื่องใน รวมถึงผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีปัญหาพบการแพร่ระบาดหรือต้องสงสัยแล้ว โดยให้กรมปศุสัตว์แจ้งไปยังปศุสัตว์จังหวัด และผู้เลี้ยงสุกรให้หลีกเลี่ยงการเลี้ยงสัตว์ปีก ร่วมกับสุกรในพื้นที่เดียวกัน เพราะอาจเกิดการผสมพันธุ์ของไวรัสสัตว์ปีกและสุกรจนเกิดการกลายพันธุ์ได้ รวมทั้งผู้เลี้ยงสุกรที่เป็นไข้หวัดควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสุกรในฟาร์ม โดยขอความร่วมมือไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร หากพบความผิดปกติให้แจ้งกรมปศุสัตว์ทันที ซึ่งแม้ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 มีการติดต่อจากหมูสู่คน แต่ผู้เลี้ยงที่เป็นไข้หวัดควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสุกรในฟาร์ม