กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกเป็น รปภ.รองรับการว่างงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดฝึกอาชีพ เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย หลังตลาดต้องการแรงงานกว่า 10,000 อัตรา นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นที่ต้องการมากขึ้น เพราะประชาชนตลอดจนห้างร้านต่างๆ ต่างห่วงใยในความปลอดภัยและทรัพย์สินของตนมากขึ้น โดยกระทรวงได้เปิดรับสมัครและจัดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยขึ้น เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ตกงาน ว่างงาน และตอบสนองความต้องการของนายจ้างที่ต้องการบุคลากรที่มีความชำนาญด้านงานรักษาความปลอดภัย ด้านนายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ในตลาดแรงงาน ยังมีความต้องการแรงงานด้านพนักงานรักษาความปลอดภัยอีกกว่า 10,000 คน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงร่วมกับสมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย และบริษัท กัทส์ อินเวสเกชั่น จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยที่ผ่านมามีการฝึกอบรมไปแล้ว 2 รุ่น รวม 80 คน และขณะนี้ได้เปิดอบรมอีก 2 รุ่น เป็นรุ่นที่ 3 และ 4 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 80 คน โดยรุ่นที่ 3 ฝึกอบรมวันที่ 12-16 พ.ค.52 และรุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 2-5 พ.ค.52 โดยจะรับผู้จบการศึกษาอย่างน้อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไม่มีประวัติอาชญากรรม และมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ผู้รับการฝึกจะได้เรียนรู้ เทคนิคการรักษาความปลอดภัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมระยะเวลาฝึกอบรม 4 วัน วันละ 6 ชั่วโมง โดยจะมีการวัดประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้ผ่านอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนจบหลักสูตร สอบถาม โทร. 0 2390 2212 , 0 2390 0264