เกิดแผ่นดินไหวในทะเลที่อินเดีย 5.2 ริกเตอร์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รายงานว่า เมื่อเวลา 09.51 น. เกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.2 ริกเตอร์ บริเวณ Andaman Island , India Region ระยะทาง 807 กิโลเมตร จากชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต คาดว่าไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย