สธ.ญี่ปุ่น สนใจกระบวนการทำงาน อสม.ไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย ญี่ปุ่นให้ความสนใจที่จะศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของไทย ในการเฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงการหารือกับ นายแพทย์ทาคาโอะ วาตานาเบ้ รัฐมนตรีช่วยอาวุโส กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่นว่า เรื่องที่ทางญี่ปุ่นให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือเรื่องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ของไทย ที่มีเกือบ 1 ล้านคน ซึ่งเป็นทัพหน้าของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะช่วยเฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน เป็นกระบวนการที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการสาธารณสุขของประเทศได้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมถึงหมู่บ้าน ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งญี่ปุ่นให้ความสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้มาก ตั้งแต่การเริ่มดำเนินการ ตลอดจนการทำงานของ อสม. ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุน และได้มอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นฝ่ายประสานงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบการสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น