ชาวเพชรบูรณ์ กว่า 700 คน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เวียนเทียนถวายเป็นพระราชกุศลฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ กว่า 700 คน ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลด ละ อบายมุข และร่วมกันเวียนเทียนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา 17.00 น.วันนี้ (8 พ.ค.52) ที่วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลด ละ อบายมุข มีพุทธศาสนิกชน นักกีฬาเดิน-วิ่ง ร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน ก่อนปล่อยตัวนักกีฬา พระครูกิตติคุณสาร เจ้าอาวาสวัดวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ แสดงธรรมะบร หัวข้อ "ความสำคัญของวันวิสาขบูชา โดยได้เชิญชวนประชาชนร่วมทำความดีด้วยการออกกำลังกาย การบำเพ็ญทาน ถือศีลห้า ลด ละ เลิก อบายมุข และร่วมเวียนเทียน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับกิจกรรม เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลด ละ อบายมุข แยกเป็นการเดินระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และวิ่งระยะทาง 5.1 กิโลเมตร ในขบวนประกอบด้วยพุทธศาสนิกชน นักกีฬา กว่า 700 คน ถือธงไตรรงค์ และธงธรรมจักร เดิน-วิ่ง ผ่านชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่วัดมหาธาตุพระอารามหลว ภายหลังเสร็จสิ้นการเดิน-วิ่ง มีการมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1 5 มอบโล่เกียรติยศ แก่ชมรมที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุน จากนั้น ได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุพระอารามหลวง อำเภอมืองเพชรบูรณ์