พุทธศาสนิกชนที่บุรีรัมย์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อเวลา 07.39 น. วันนี้ (8 พ.ค.52) นายเสริม ไชยณรงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่บริเวณศาลาการเปรียญ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พร้อมกันนี้ทางจังหวัดยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา โดยมีพุทธศาสนิกชน ทั้งข้าราชการ ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั้งการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ปฏิบัติธรรม และกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย นอกจากนี้ พระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้แสดงธรรมเทศนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดกลางอารามหลวง ได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม