ชาวชัยภูมิ ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวชัยภูมิ ใช้โอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นจุดเริ่มต้นในการทำสิ่งดีๆ ในชีวิต ผู้ปกครอง ต่างพาลูกหลานเข้าวัด ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน เป็นแบบอย่างการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (8 พ.ค.52) นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางนันทิยา พรหมมีชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นายชนะ นพสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้นำพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพรุพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค.52 ณ บริเวณสนามหน้าศาลาลกลางจังหวัดชัยภูมิ โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร 199 รูป มีประชาชนร่วมทำบุญจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังจัดนิทรรศการ โต๊ะหมู่บูชา การถือศีล ภาวนา และการปฎิบัติธรรม ส่วนช่วงเย็นมีพิธีเวียนเทียน รอบพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก จึงเป็นมิ่งมงคล ที่ชาวพุทธ ควรแก่การบำเพ็ญกุศล สืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้วัฒนาถาวรคู่ชาติไทยตลอดไป