กรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2552 เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนาและน้อมนำประชาชนร่วมทำบุญ กรมการศาสนา ได้จัดกิจกรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2552 ในหลายพื้นที่ เช่น มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วัดสระเกศ และวัดยานนาวา โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการทำบุญในช่วงเช้า ฟังธรรมเทศนา และในช่วงบ่ายวันนี้ (8 พ.ค.52) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธาน พระราชทานเสาเสมาธรรมจักร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีนี้ด้วย ส่วนในช่วงเย็นขอเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเวียนเทียนด้วย อธิบดีกรมการศาสนา เชื่อว่า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะช่วยสังคม และขัดเกลาจิตใจเยาวชนได้ ทั้งนี้กรมการศาสนามีเป้าหมายจะส่งเสริมให้เยาวชนไทย หันมาสนใจหลักธรรมพระพุทธศาสนามากขึ้น โดยเตรียมเพิ่มศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จากปัจจุบันที่มีอยู่กว่า 3,200 แห่ง