เตรียมเสนอตั้งด่านคัดกรองผู้โดยสารขาออก เพิ่มศักยภาพคลังยาภูมิภาค ต่อที่ประชุมระดับ รมต.สธ.อาเซียน+3

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสสาธารณสุขอาเซียน+3 เตรียมเสนอให้มีการตั้งด่านคัดกรองผู้โดยสารขาออก เพิ่มศักยภาพคลังยาภูมิภาค ต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+3 ในวันพรุ่งนี้ นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรอบข้อตกลงของการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสสาธารณสุขอาเซียน+3 ว่า จะนำเสนอที่ประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+3 ในวันพรุ่งนี้ (8 พ.ค.52) ว่า ให้แต่ละประเทศเร่งพิจารณาความพร้อมแผนรับมือการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อาทิ การปรับปรุงระบบเฝ้าระวังโรค การดูแลผู้ป่วยให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และคำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป ด้าน นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ โฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ประชุมจะเสนอให้มีการตั้งด่านคัดกรองผู้โดยสารขาออกโดยเฉพาะด่านทางบกเนื่องจากมีหลายประเทศในภูมิภาคมีพรมแดนติดกัน แต่ก็ไม่ได้เป็นมาตรการบังคับที่ทุกประเทศต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ยังเห็นพ้องให้เรียกชื่อเมืองแทนชื่อประเทศที่มีการระบาดของโรคแต่จะต้องมีการระบาดมาระยะหนึ่งแล้ว ส่วนมาตรการระยะยาวเสนอเพิ่มศักยภาพคลังยาภูมิภาคให้มีปริมาณยาเพียงพอต่อจำนวนประชากร ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่มีศักยภาพ และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อตกดังกล่าวจะมีลักษณะการแบ่งระดับมาตรการรับมือโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็น 3 ระดับ คือการเฝ้าระวังและเพิ่มขีดความสามารถภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และ ภูมิภาค ด้านการรักษาความปลอดภัยภายในและนอกโรงแรมดุสิตธานี สถานที่จัดการประชุมเมื่อช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ตำรวจนำเครื่องตรวจวัตถุระเบิดตรวจพื้นที่ภายในและโดยรอบ ส่วนบริเวณด้านหน้าห้องประชุมนำเครื่องตรวจวัตถุระเบิดเตรียมไว้ ขณะที่ประตูเข้า-ออก โรงแรมทุกประตู มีเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเครื่องตรวจวัตถุระเบิดตรวจผู้เข้าโรงแรมทุกคนเตรียมพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+3 และ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอาเซียน ซึ่งจะเป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+3 ในเวลา 8.30 น.วันพรุ่งนี้