จ.พะเยา เชิญร่วมอนุรักษ์และสืบสานตำนานแห่ครัวตานแปดเป็ง ในวันพรุ่งนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับ วัดศรีโคมคำ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดงานประเพณีแห่ครัวตานแปดเป็ง เพื่อร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมที่ดีงามและวัฒนธรรมของชาวเหนือ ในวันพรุ่งนี้ นายศุภฤกษ์ ไวศยานุวัฒน์ รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา กล่าวว่า วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือที่เรียกว่าวันแปดเป็งของชาวเหนือ และถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งที่ผ่านมาชาวพะเยาได้มีการจัดประเพณีแห่ครัวตานแปดเป็งเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายสักการะพระเจ้าตนหลวง และเ็นการร่วมทำนุบำรุง สืบสานพระพุทธศาสนา ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม โดยในปีนี้กำหนดให้มีการจัดขึ้นในวันที่ 8 พ.ค.2552 ผ่านกิจกรรมขบวนแห่ครัวตาน ในเวลา 08.30 11.00 น. สำหรับกิจกรรมขบวนแห่ครัวตานครั้งนี้ จะเริ่มตั้งขบวนครัวตานพร้อมกัน ณ บริเวณถนนหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ในเวลา 08.30 น. หลังจากนั้นจะมีการเคลื่อนขบวนแห่จากลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ผ่านเส้นทางสี่แยกประตูเหล็กเข้าสู่วัดศรีโคมคำ และทำพิธีถวายครัวตาน จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมขบวนแห่ครัวตานตลอดจนร่วมรับชมขบวนแห่นี้ได้ ตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ แปดเป็ง ถือเป็นภาษาพื้นเมืองทางเหนือของชาวล้านนาแยกออกเป็นสองคำ คือ แปด กับ เป็ง แปด คือวันเพ็ญเดือน 8 เหนือ (ภาคกลางถือเป็นเดือน 6) ดังนั้นพอถึงเดือน 8 เหนือ อันเป็นเดือนที่เสวยฤกษ์วิสาขะ หรือวันวิสาขบูชา ส่วนคำว่า เป็ง คือคืนวันเพ็ญ หรือคืนที่พระจันทร์เต็มดวง มีค่าแทนคำว่า วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ