จ.ชัยภูมิ จัดพิธีวันฉัตรมงคลรำลึก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีวันฉัตรมงคลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก พ.ศ.2553 วันนี้( 5 พ.ค.52 )ที่ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ นายนิมิต จันทนวิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นิสิต- นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ วางานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายอาศิรวาทนวมินทรราชาธิวาสราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ แล้วจึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย และรัฐบาลไทย ได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ข่าวในพระราชสำนัก