พสกนิกรนครศรีธรรมราชหลายพันคน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน "วันฉัตรมงคล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พสกนิกรนครศรีธรรมราชหลายพันคน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินโดยสมบูรณ์ เป็นวันที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ แล้วจึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย และรัฐบาลไทย ได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล วันนี้ (5 พ.ค.52) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนก และพสกนิกรชาหวัดนครศรีธรรมราช หลายพันคน ร่วมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน "วันฉัตรมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อทรงขจัดทุกข์ผดุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า ทรงเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ ในยามที่ประเทศต้องประสบวิกฤตการณ์ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้พระราชทานแนวทางในการแก้ปัญหา ทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ ได้ทุกครั้ง ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ทรงเป็นหลักชัยของประเทศ นำความผาสุกร่มเย็นและความรุ่งเรืองมาสู่ราชอาณาจักรไทย และอาณาประชาราษฎร์ตลมานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้ โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนก และพสกนิกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวคำปฏิญาณ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อให้เกิดความสงบ ความสันติ และความสามัคคีในแผ่นดิน ว่า "เราคนไทย ต้องรู้รักคุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราคนไทย ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรองของกฎหมาย และยึดหลัก "ความสงบ ความสันติ และรู้รัก สามัคคี เราคนไทย ต้องปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต และเราทุกคนต้องร่วมกันขจัดภัยยาเสพติดให้หมดสิ้นไปและร่วมกันปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด