ข้าราชการ ประชาชน และภาคเอกชน ร่วมเดินเทิดพระเกียรติวันฉัตรมงคลรำลึก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ข้าราชการ ประชาชน และภาคเอกชน ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ ในโอกาสงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ร่วมกับกองทัพบก พร้อมด้วยข้าราชการ 4 เหล่าทัพ, ลูกเสือชาวบ้าน และประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 500 คน ร่วมกิจกรรม \\\เดินเทิดพระเกียรติ วันฉัตรมงคลรำลึก\\\ ในโอกาสงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก โดยมี พลเอกธีระวัฒน์ บุญยประดับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานถวายสักการะพระบรมรูปทรงม้า และนำประชาชนเคลื่อนขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะไปยังพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต โดยใช้เส้นทางถนนศรีอยุธยา เข้าสู่ถนนพระราม 5 และหยุดหน้าประตูพระวรุณอยู่เจน พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน จากนั้น พลเอกธีระวัฒน์ ได้อ่านคำกราบบังคมทูลถวายรายงาน และนำคณะมอบดอกไม้ ธูปเทียนแพ แด่ผู้ออกรับเครื่องราชสักการะ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อไป