จ.แพร่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดแพร่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2552 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ดังนั้นในวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี จึงถือเป็นมงคลสมัยมหาดิถีฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติไทย งานรัฐพิธีฉัตรมงคล จึงเป็นเสมือนสิ่งยืนยันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติมาครบรอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยพระราชกรณียกิจและพระราชอัธยาศัยที่ทำให้เหล่าพสกนิกรปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เวลา 08.00 น. วันนี้(5พ.ค.52)ทางจังหวัดแพร่โดยนายเสรี คำภีรธัมโม รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำคณะข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ตำรวจ และพ่อค้า ประชาชน ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2552 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ โดยมีพิธีทางศาสนา พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายจัตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ 9 รูป